Tegning af kanal- og rørsystemer

Teknisk Isolering

Opmåling af rør og kanaler.

Byg i 3D her

Denne app kan anvendes ude på pladsen, til opmåling og tegning af rørføringer. Ipad eller på PC. Emner indsættes og 3D-tegningen opbygges. Styklister til Excel og billeder kan downloades.

Funktion

Tegning af et system består i at vælge de passende emne-blokke. Den første blok i en kanal-linje bestemmer dimensionen på de efterfølgende. Dimensioner er nemme at ændre.

Fordele

  • Skitser bliver til 3D-tegning.
  • Dokumentation og bestilling i en arbejdsgang.
  • Online 3D-CAD
  • Online dokumentationsarkiv.

Alle viste eksempler er tegnet med denne app.

For professionel version, hvor data sendes til egen database, eller mulighed for at tegne mere end 10 tegninger, kontakt: PC PROGRAM.